pais

ELUS KÕIGE TÄHTSAM! VABA, RAHULIK HINGAMINE

ELUS KÕIGE TÄHTSAM! VABA, RAHULIK HINGAMINE

Meie hingamine näitab ära paljuski meie seesmise tasakaalu. Kuivõrd oleme kontaktis iseendaga, enda ja elu usaldusega. Kui palju seesmist vabadust me endale lubame või kui palju oleme sõltuvuses välisest. Rahulik, sügav hingamine toetab meie elujõudu - pranat. Rahulik, sügav hingamine ja erinevad hingamistehnikad on vahendiks ,millega tõsta oma energiataset. Vabastades emotsionaalseid ja füüsilisi pingeid, misläbi toimub seiskunud energia ja blokeeringte muutumine.


On heameel vajadusel toetada klienti, märgates tema pindmist või liiga kiiret hingamist. Soovi korral vestelda ja pakkuda pranayama - erinevaid hingamisharjutusi.